kompot

Přemýšlíte o vhodném letním tvořivém a zábavném programu pro děti?

Borovice.cz

Na srpen 2019 připravujeme opět tradiční Hudební tábor ve Lhotce u Mělníka uprostřed nádherného prostředí lesů a skal na Kokořínsku.

Podstatnou náplň táborového programu tvoří hra na hudební nástroje v kapele

Nejedná se o strohé vyučovací lekce. Během roku nebývá mnoho příležitostí ke společné hře. Muzikanti se během pobytu na táboře schází na „zkoušku kapely“ každý den dopoledne. Používají buď své hudební nástroje, které si přivezou, nebo nástroje, kterými je vybavena zkušebna. Muzicírování se věnují až do oběda.

Po obědě je čas na odpočinek. V čase poledního klidu postupně každý hráč během pobytu absolvuje navíc jednu intenzivní individuální lekci s hudebním lektorem.

Odpoledne přichází čas na táborové činnosti, které často s hudbou úzce souvisí. Hudební kvízy a soutěže spojené s pohybovými hrami a soutěžemi v blízkých skalách a v lese, nobo na sportovištích v areálu. Souběžně se děti účastní i táborové hry na dobrodružné téma. V případě nepříznivého počasí muzikanti v úkrytu zabrousí k tvorbě vlastních textů pro písničky, nebo hotové texty zhudebňují. Zdatná skupina se pouští i do vyrábění hudebního nástroje.

Pestrosti ve složení kapely se nekladou žádné hranice. Mnoho mladých muzikantů přijíždí s kytarou, keyboardem. Kapelu doplňuje ukulele, saxofon, flétna či bicí. Mladí muzikanti tak mohou leccos pochytit a při hře nejlépe pochopí, co je souhra, rytmus, harmonie, jak složit písničku a kterak jednoduše doprovodit melodii a navíc ji i opatřit vlastním textem.

Vyvrcholením je společné vystoupení na závěrečném pódiovém večerním programu.

Termín: 16. – 25. srpna 2019

Místo konání: táborová základna Lhotka u Mělníka

Cena pro účastníka: 3400,– Kč

Kontakty

Přihlášení je možné i mailem: dusch1@email.cz

případně telefonicky: 604342469

Borovice.cz