postřehy a úvahy

Brilliant 2017

Brilliant BO1

Rok 2016 by Rokem Hodnot. Tyto se postupně během roku prostupem časové vlny portálem „Příležitosti“ sčítaly a filtrovaly v procesu, jenž se v legendách nazývá SKLIZEŇ. To vše směřovalo v posledních jedenáct dnů roku (21. – 31.12.2016) aby mohlo dojít k bleskovému přeformátování paměťových médií lidstva a s úderem půlnoci Nového Roku 2017 došlo k aktivaci Portálu do nově uspořádaného Systému podpory ve sféře multidimenze živosti…došlo k „přesmyčce“ algoritmu použitelných vstupních kódů do Světa fantazie a zázraků. Rozšíření zorného pole „vidění“ – až do zázrakových limitů – je krokem v přestavbě DNA a naformátování galaktické verze člověka. Mnozí lidé tento formát už dávno otestovali a vypilovali do přijatelného kompromisního nastavení – ale jeho proměna bude dál evolučně probíhat tak, jak bude lidská mentální a emoční pocitová složka symetricky splývat do nových schémat toku životní a kosmické energie na pozadí sdílení jejích produktů v podobě chování, společenských i ekonomických vazbách a z toho se vinoucích politických událostí.
Člověku je vlastní smysl pro krásu. Honba za krásou a fascinace, posedlost krásou, nejsou pouze lidské vlastnosti. Jsou různě hluboko spojeny s vývojem každého druhu. Estetika ovlivňuje chování ať už jde o ptačí námluvy, nebo květiny, lákající opylovače.

Pevné zdraví do roku 2017 a bystrou, kreativní, pracovitou mysl, která bude propojená s otevřeným srdcem do projevů vstřícnosti, laskavosti a respektu – morálních a etických kvalit člověka s vysokým svědomím, disponujícího spektrem energií Lásky, nejen čerpané, ale též nepřetržitě spontánně uvolňované zpět do sdíleného prostředí lidského společenstva a životního prostředí paralelních systémů planety, soustavy, galaxie a Vesmíru.

Sdílení vědomostí a zkušeností

Ať jste učitel, nebo vynikající hráč a zdráháte se sdílet své znalosti z obavy o ztrátu své exkluzivity, svého „now-how“, vězte, že znalost má dvě složky (dimenze), explicitní a tacitní.

Explicitní dimenze

je ta část znalostí, kterou můžeme vyjádřit pomocí písma, zápisu, obrázku či digitálního záznamu. Explicitní znalosti tvoří obsah mých stránek a lze je bez problémů přenášet, předávat je mezi sebou, ale také krást.

Tacitní dimenze

je soubor dovedností či schopností, letitých zkušeností, intuice, pravidel, principů, mentálních modelů a osobních představ konkrétního člověka nebo skupiny, která jednotlivce ovlivňuje. Je vždy propojena s praktickými činnostmi a postupy, s cvičením, s opakováním, s rutinami, idejemi, nápady, hodnotami a emocemi jedince, nebo skupiny. Vyjádřit a předat tacitní znalost podobným způsobem jako znalost explicitní (tedy ji tzv. externalizovat) de facto nelze. Je natolik svázána s osobností svého nositele a činností, kterou provádí, že ji při pokusu o externalizaci obvykle zničíme. Tacitní znalosti mají vysoce osobní charakter a jejich nositel navíc nemusí o jejich existenci vědět, aby je definoval.

Exkluzivní postavení učitelů hudby, zkušených hráčů, nebo muzikantů všeobecně, proto nemůže sdílení explicitních znalostí na internetu nijak ohrozit. Tím, co vytváří hodnoty, co rozhoduje o kvalitě, jsou jejich znalosti tacitní, a potenciální student z nich může mít užitek pouze osobním kontaktem. Pokud jste „jen“ amatérský hráč, nebo samouk, možná se necítíte být pro sdílení svých znalostí dostatečně odborně fundován. Ale přesto, nemějte zábrany se o své zkušenosti podělit.

Nevěřte bez výjimky všem hudebně teoretickým expertům, profesorům a metodikům, neboť expert rozumí jen svému úzkému oboru. A jednotlivé obory žijí ve svých osobitých světech, mnohdy neprovázaně. Používají své metody, jiné předpoklady, jinou logiku procesů i jejich zkoumání. Je nezbytná syntéza. A přitom platí přirovnání, že „ani na deset kusů rozsekaná kráva nikdy nedá krávu celou, živou“.

Není proto třeba se zdráhat vyjádřit svůj názor, svůj postřeh, svůj tip, nebo přispět svými radami. Vaše metody Vám beztak nikdo nevezme, jak bylo nastíněno. Nejlepším optimalizačním nástrojem bývá „zdravý selský rozum“.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*